Tre bra skäl till att rostskyddsbehandla din bilDinitrol

Det nordiska klimatet. Fabriksrostskyddet fungerar i allmänhet bra på kontinenten men inte i vårt klimat. En kompletterande behandling med vaxbaserade medel är därför en förutsättning för att hålla rosten borta.

Krocksäkerhet. Rostskydd är inte bara en fråga om ekonomi utan också om säkerhet eftersom rosten angriper skarvar och gör bilen mindre krocksäker. Låter du rostskyddsbehandla din bil ökar du således inte bara värdet och livslängden på bilen, du får också en säkrare bil.

Rostskyddsgarantier. För flera år sedan införde biltillverkare och bilförsäljare långvariga rostskyddsgarantier. Detta är en positiv utveckling. Man bör dock tänka på att Fabriksgarantin bara gäller vid genomrostning av karossen. Rostangreppet måste dessutom ha börjat inifrån karossen för att garantin ska träda i kraft. Rostskyddsgarantierna är således ingen garanti för att bilen inte rostar.