Affärsidé

Martinssons Billackering ska vara områdets förstahandsval av tjänster inom billackering, underredsbehandling, plast-reparationer, lack-konservering och billacksbutik. Dessa tjänster skall kännetecknas av att vara levererade i rätt tid med hög kvalitet och att kunden alltid ges ett gott bemötande. Det betyder att företagsledning och personal ständigt utbildar sig i nya material, produkter och arbetssätt. Miljömedvetenhet skall genomsyra företagets alla verksamheter.